Sportovně technická komise (STK)

Sportovně technická komise (STK) zpracovává přehled o členské základně a připravuje podklady a náměty pro zajištění soutěží, výpočet finančního klíče, zastoupení oddílů na VH svazu a zpracovává další dokumenty. Spolu s dalšími komisemi zpracovává souhrnný motivační a ekonomický materiál k financování všech článků přípravy v ČSMP.

 

Předseda: Michal Michalík

Členové: Ivo Konvička, Veronika Váňová

Testovací reklama