Sportovně talentovaná mládež (STM)

Systém zabezpečení sportovní přípravy sportovně talentované mládeže (STM) v moderním pětiboji

 

Základním článkem systému jsou tréninková centra "Sportovní centra mládeže - SCM" a "Sportovní střediska - SpS" financovaná z dotací Národní sportovní agentury (NSA), popř. vlastními zdroji ČSMP. Posláním tréninkových center v moderním pětiboji je plnění úkolů souvisejících s podporou sportovní  přípravy talentovaných sportovců ve věku 12-21 let (ve výjimečných případech mohou být do mládežnického systému zařazeni sportovci až do 23 let). Úkolem je vybrat podle stanovených kritérií skupinu perspektivních sportovců ve věku od 12 do 21 let, kteří mají předpoklady být konkurenceschopní na mezinárodní úrovni. Vytvořit této skupině ekonomicko-organizační podmínky pro zabezpečení sportovní přípravy, a to nad rámec jejich zajištění ve sportovním oddíle či klubu. Diferencovat podporu s přihlédnutím k míře jejich předpokladů a sportovním výsledkům.

Hlavními východisky pro stanovení postupu v péči o sportovně talentovanou mládež (STM) v působnosti Českého svazu moderního pětiboje (ČSMP) na rok 2024 jsou:
a) dokument Národní sportovní agentury (NSA) v rámci dotačního neinvestičního programu VÝZVA 23/2023 PODPORA SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ SVAZOVÉHO CHARAKTERU 2024,
b) Koncepce zabezpečení přípravy sportovně talentované mládeže (STM) v moderním pětiboji na období 2015 až 2023,
c) aktualizovaná soutěžní pravidla schválená Mezinárodní unií moderního pětiboje (UIPM).

 

Koncepce zabezpeční přípravy STM

Koncepce STM pro rok 2024

Kritéria pro zařazení do systému STM

Přehled činnosti koordinátorů SCM a SpS

Zdravotní zajištění STM

 

Přehledy STM:

2. pololetí 2023

1. pololetí 2023

2. pololetí 2022

1. ploletí 2022

 

 
Testovací reklama