Komise vrcholového sportu (KVS)

Komisi tvoří: trenér RDS, trenér RDJ, koordinátor STM, zástupce rezortních center a předseda pro rozvoj a vzdělávání MP, kteří jsou voleni pro dané období VV ČSMP.

 

Předseda: Jakub Kučera

Členové: Libor Capalini, Marek Szmek, Alexandra Kučerová

 

  • Koordinuje fungování sportovního úseku ČSMP od kategorie U11 až po seniory,
  • koordinuje činnost trenérů reprezentačních družstev a jejich realizačních týmů všech kategorií,
  • projednává a předkládá VV návrhy zaměřené na rozvoj moderního pětiboje a jeho dalších odvozených forem (biathle, triathle, laser-run) ve stávajících i nových lokalitách,
  • projednává a navrhuje základní strukturu rozpočtu sportovního úseku ČSMP,
  • ve spolupráci s příslušnými trenéry koordinuje centrální koncepci testován a sledování výkonnosti členů RD a dalších závodníků zařazených do systému STM,
  • navrhuje rozdělení odměn za výsledky na nejvýznamnějších soutěžích,
  • koordinuje způsob medicínského zabezpečení jednotlivých RD a dalších závodníků zařazených do STM a s příslušnými lékaři a fyzioterapeuty připravuje způsoby řešení zdravotních problémů členů jednotlivých RD,
  • schvaluje výkonnostní limity pro účast na mezinárodních soutěžích,
  • projednává a na základě přijatých nominačních kritérií schvaluje návrhy nominací na mezinárodní akce ve všech kategoriích.

 

Testovací reklama