Komise pro rozvoj a vzdělávání

Komise pro regionální rozvoj a vzdělávání (dříve Komise mládeže). Komisi tvoří zástupci různých regionů, ve kterých působí ČSMP.

 

Předseda: Ivo Konvička

 

  • Připravuje a předkládá KVS koncepci rozvoje moderního pětiboje a jeho dalších odvozených forem (biathle, triathle, laser-run) ve stávajících i nových lokalitách,
  • navrhuje a následně koordinuje konkrétní projekty zaměřené na expanzi moderního pětiboje do nových oblastí a jeho rozvoj ve stávajících lokalitách,
  • koordinuje a organizuje náborové a ukázkové akce a připravuje návrhy jejich financování,
  • koordinuje systém vzdělávání a vzdělávací programy v rámci ČSMP,
  • plánuje a organizuje trenérská školení a vzdělávací semináře všech úrovní,
  • připravuje kvalifikační požadavky a podmínky pro udělení příslušných trenérských licencí,
  • uděluje trenérské licence jednotlivých kategorií a koordinuje je se vzdělávacím programem UIPM,
  • navrhuje výukové programy pro akreditovaná pracoviště.
Testovací reklama