Přeskočit na obsah | Přeskočit na hlavní navigaci | Facebook | » Mapa stránek | Zobrazit úvodní animaciModerní pětiboj

Historie moderního pětiboje

O obnovení antické myšlenky a současnou podobu moderního pětiboje se nejvíce zasloužil zakladatel novodobých olympijských her baron Pierre de Coubertin. Zejména díky jeho úsilí bylo nové sportovní odvětví zařazeno v roce 1911 do programu OH. Svou olympijskou premiéru si moderní pětiboj odbyl na OH ve Stockholmu v roce 1912 a od té doby patří mezi jedenáct sportovních odvětví, která byla zařazena do programu všech LOH.

V roce 1948 byla založena Mezinárodní unie moderního pětiboje, která dnes zastřešuje 109 národních pětibojařských federací ze všech pěti kontinentů. Český (resp. československý) moderní pětiboj se stal členem mezinárodní federace v roce 1954.

"Nejdokonalejšími sportovci mezi všemi jsou pětibojaři, protože v jejich těle se snoubí síla a rychlost v krásné harmonii." (Aristoteles na adresu antických pětibojařů.)

"Jsem šťasten, že moji kolegové byli dnes osvíceni ryzím sportovním duchem a přijali sportovní odvětví, kterému přikládám velký význam. Ten, kdo je schopen obstát v takovéto soutěži až do konce, je excelentním sportovcem po všech stránkách, bez ohledu na to, zda zvítězil, či nezvítězil."
(Pierre de Coubertin na zasedání MOV v roce 1911 v reakci na přijetí jeho návrhu zařadit moderní pětiboj do programu OH.)

Myšlenka univerzální sportovní disciplíny, která by kladla vysoké nároky na všestrannost sportovců, pochází z antiky. Antický pětiboj byl poprvé zařazen do programu Her 18. olympiády v roce 708 př. n. l. a od té doby byl až do jejich zániku považován za vrchol olympijských her. Skládal se sice z odlišných disciplín, ale základní myšlenka soutěžení ve sportovním odvětví, jež by spojovalo naprosto rozdílné sportovní disciplíny a které by bylo zároveň skutečnou zkouškou nejen fyzických schopností, ale také psychických kvalit závodníků, je s dnešním moderním pětibojem zcela shodná.

Úspěchy českého a československého moderního pětiboje

Moderní pětiboj se dostal poprvé do širšího povědomí české sportovní veřejnosti v polovině sedmdesátých let, kdy družstvo ve složení Jiří Adam, Jan Bártů a Bohumil Starnovský přivezlo pod vedením trenéra Karla Bártů stříbrné medaile z OH v Montrealu a Jan Bártů přidal ještě bronz v individuální soutěži.

Pravidelněji se začali čeští pětibojaři prosazovat na mezinárodní scéně až koncem osmdesátých a začátkem let. Zejména Milan Kadlec a o několik let později i Petr Blažek se dokázali na vrcholných pětibojařských soutěžích opakovaně prosazovat mezi nejlepšími.

Až další generace v čele s Liborem Capalinim, Michalem Sedleckým, Michalem Michalíkem, Lucií Grolichovou, Alexandrou Kalinovskou a Olgou Voženílkovou dostala ale svými výsledky celý český moderní pětiboj mezi absolutní světovou špičku. V letech 2001-2009 získali čeští pětibojaři a pětibojařky jen na OH a MS celkem 20 (!) cenných kovů. Libor Capalini se stal v roce 2002 prvním českým mistrem Evropy, o měsíc později vyhrál Michal Sedlecký individuální soutěž na MS a česká ženská štafeta Lucie Grolichová, Alexandra Kalinovská a Olga Voženílková získala premiérové zlato z MS také v kolektivní soutěži. Vysokou úroveň českého pětiboje potvrdili naši reprezentanti nejen svým vystoupením na Hrách XXVIII. olympiády v Aténách a  XXIX. olympiády v Pekingu, ale i na dalších vrcholných akcích v následujících letech. Libor Capalini vybojoval v Aténách bronzovou medaili, Michal Michalík skončil na OH v roce 2004 i 2008 na 6. místě. Postupně se začala prosazovat další mimořádně silná pětibojařská generace v čele s  Davidem Svobodou a Ondřejem Polívkou. Ten se stal nekorunovaným „králem“ kontinentálního mistrovství v roce 2009 v Lipsku, kde ziskem kompletní sady medailí přispěl k do té doby nejúspěšnějšímu vystoupení české pětibojařské reprezentace na vrcholné akci v její historii. Dominantní postavení českého moderního pětiboje pak jen potvrdilo MS v roce 2009 v londýnském Crystal Palace, kde čeští pětibojaři vyhráli jak mužskou tak i ženskou soutěž štafet (Polívka se Svobodou, resp. Dianová s Grolichovou), David Svoboda obhájil stříbro v individuální soutěži a stejný kov získalo i mužské družstvo. Ziskem 4 zlatých, 3 stříbrných a 1 bronzové medaile na MS a ME během jediné sezóny se česká reprezentace stala suverénně nejúspěšnější pětibojařskou zemí roku 2009. Potvrzením zcela mimořádného postavení českého moderního pětiboje bylo i vítězství Davida Svobody v individuální soutěži na Hrách XXX. olympijády v Londýně. Na úspěchy této generace navazuje především Jan Kuf, Martin Vlach a Marek Grycz.

Členové české reprezentace dokázali vybojovat alespoň jednu medaili na některé z vrcholných akcí (OH, MS, ME) už devatenáct let v řadě a díky jejich výsledkům patří moderní pětiboj v současnosti mezi vůbec nejúspěšnější sportovní odvětví u nás.

Hlavní navigace: