Přeskočit na obsah | Přeskočit na hlavní navigaci | Facebook | » Mapa stránek | Zobrazit úvodní animaciČeský svaz moderního pětiboje

ČSMP vytváří a zabezpečuje pro své členy podmínky k rozvoji moderního pětiboje (a jeho dalších odvozených forem), s hlavním zaměřením na vytváření podmínek pro státní sportovní reprezentaci v moderním pětiboji a komplexní přípravu sportovně talentované mládeže, jež posiluje fyzickou a duševní zdatnost, rozvíjí odborné znalosti a dovednosti a pečuje o rozvíjení smyslu pro vlastenectví, kulturní úroveň a společenskou soudržnost členů.

Jednat jménem ČSMP navenek je oprávněn předseda svazu a v případě písemného pověření také další funkcionáři nebo zaměstnanci ČSMP. Nejvyšším orgánem ČSMP je valná hromada ČSMP, která se koná pravidelně každý rok. Valná hromada volí předsedu, výkonný výbor a kontrolní komisi.

ČSMP zabezpečuje a řídí přípravu sportovní reprezentace ČR a jejích záloh v oddílech a článcích vrcholového sportu v moderním pětiboji ve všech kategoriích.

ČSMP vytváří podmínky pro rozšiřování členské základny moderního pětiboje, zejména v mládežnických kategoriích; dle možností se podílí také na péči o výkonnostní sport v seniorských a mládežnických kategoriích. Využívá k tomu vedle stávajících forem i organizování akcí v modifikacích blízkých modernímu pětiboji (odvozené formy).

ČSMP je majitelem všech mistrovských a nemistrovských soutěží organizovaných na území ČR a tyto soutěže řídí. Řídí rovněž mezinárodní závody konané v ČR, případně pověřuje jejich organizováním třetí osoby.

ČSMP Vás vítá na svých oficiálních stránkách a děkuje Vám, že jste si našli čas na jejich prostudování. Doufáme, že uspokojí Váš zájem o náš sport a přinesou potřebné informace a zajímavosti.

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky nebo podněty týkající se moderního pětiboje, těchto stránek nebo našeho svazu, které podle Vás povedou ke zlepšení naší prezentace nebo celé naší činnosti, tak nás prosím neváhejte kontaktovat!

Hlavní navigace: